سفارشات اختصاصی

فروشگاه اینترنتی رژفام، خود را متعهد می داند تا بر اساس قوانین وب سایت، تمام حق و حقوق مشتری را رعایت کرده و بهترین محصولات را در اختیار مشتریانش قرار دهد و در صورت هرگونه کوتاهی با مخطی بر خورد کند. وب سایت رژفام، قانون حق با مشتری است را جزو اصلی قانون و قواعد خود می داند به همین دلیل اگر در ارائه خدمات بر اساس قوانین و مقررات عمل نکند، خود را موظف می داند تا اختیار ارجاع کالا و یا در صورت لزوم لغو سفارش را به مشتری بدهد.